Liikmemaksu reeglid

Olles liitunud Põhja-Tallinna JK Volta noorte treeningutega ja Sportlyzeris olete saanud JK Volta klubi liikmeks. Nagu igas tegutsevas klubis, kaasneb liikmeks olemisega ka klubi liikmemaksu tasumine.

JK Volta klubi liikmemaks on gruppide kaupa, olenevalt vanusest, erinev:
2013-2014 sündinud lapsed 45€ 

2008-2012 sündinud lapsed 45€. Juhul, kui sporditoetuse saajaks on märgitud mõni muu klubi siis lisandub kuumaksule 15€.
2007 ja varem sündinud lapsed 50€. Juhul, kui sporditoetuse saajaks on märgitud mõni muu klubi siis lisandub kuumaksule 15€.

Kui laps treenib koos vanema grupiga siis rakendatakse talle vanema grupi liikmemaksu. Liikmemaksu suurus ei sõltu lapse trennis käimiste arvust.

Liikmemaks tuleb tasuda 12 kuul aastas klubi arveldusarvele jooksva kuu 15. kuupäevaks. Klubi liikmemaks on püsimaks, mida tuleb tasuda aastaringselt, k.a. suvekuud, kui grupid käivad laagrites, turniiridel ja puhkavad. Sportlyzeriga liitunutele tuleb liikmemaksu teatis e-mailile, kus on märgitud makse selgitus(#17060062 Mart Jõgi – Volta 2008 (2017-06)), mis tuleb kindlasti sisestada makset tehes.

Liikmemaksu tasumine toimub klubi arveldusarvele:

MTÜ Põhja-Tallinna Jalgpalliklubi
EE622200221043033664
SWEDBANK AS

Liikmemaksu reeglid 2020:

1. Klubi liikmemaksu tuleb tasuda 12 kuul aastas, vastavalt väljastatud teatistele, klubi arveldusarvele jooksva kuu 15. kuupäevaks.

2. Klubi liikmemaks on püsimaks, mida tuleb tasuda aastaringselt, k.a. suvekuud ja/või vanemate laste gruppidel november/detsember kui gruppidel on puhkused (minimaalne puhkuse aeg aasta peale 1 kuu ja maksimaalne 2 kuud).

3. Klubi liikmemaksu suurus ei sõltu trennis käimiste arvust.

4. Klubi liikmemaksu tuleb tasuda ka haiguse ajal, millal trennis ei saa osaleda. Erandjuhtudel võib liikmemaksu osas teha tasaarvelduse pikaajalise (üle 2 kuu kestva) haiguse korral. Kõikide haigestumiste korral tuleb informeerida oma lapse treenerit. Klubimaksu tasumine toimub haiguse ajal jätkuvalt. Peale tervenemist (juhul, kui laps oli pikka aega haige) on võimalik taotleda tasaarveldust järgnevate kuudega. Sellekohane avaldus saata aadressile info@jkvolta.ee. Avalduses märkida ära haiguse pikkus ja tasaarveldust soovitavate kuude arv.

5. Juhul kui pere majanduslik olukord on raske ja kui lapsele on tehtud Tallinna või muu omavalitsuse sporditoetuse kinnitus, siis on võimalik kirjaliku avalduse alusel, mis on saadetud aadressil info@jkvolta.ee, taotleda liikmemaksu vabastust või täiendavat soodustust 50% ulatuses. Vabas vormis avalduses palume ära märkida lapse nime, taotletava soodustuse suuruse ja selgituse taotlemise põhjuste kohta. Vabastus kehtib kuni detsembri kuuni. Igal aastal tuleb avaldus uuesti teha ning see kehtib detsembrist detsembrini.

6. Tasudes 12 kuu liikmemaksu korraga, on soodustus -10%. Näiteks 12×30€ = 360€ asemel 324€.

7. Soovides lõpetada klubis treeningud, tasuge palun veel maksmata arved, informeerige lahkumisest kirjalikult (tooge ära ka lahkumise põhjus) lapse treenerit ja noortetöö juhti info@jkvolta.ee. Teie laps võetakse klubi nimekirjast maha ja järgmise kuu eest enam arveid ei saadeta. Lahkumisel teise jalgpalliklubisse peavad klubid omavahel veel ülemineku osas kokkuleppele jõudma. Lahkumine teise klubisse ei ole võimalik, kui üleval on maksmata liikmemaksu arveid.

8. Klubi liikmemaksu suurus vaadatakse üle üks kord aastas augustis ja juhul, kui liikmemaks muutub informeeritakse lapsevanemaid sellest septembri alguses.

9. Lapsevanem, kes on liitunud Sportlyzeriga ja tasub arveid arve selgituse alusel, saab tasutud õppemaksult tulumaksu tagasi.