Juhend

Volta CUP 2020 reglement

I FIFA reeglid

Kõikidel Volta Cup turniiridel järgitakse rahvusvahelisi FIFA mängureegleid.

II Turniiridele registreerimise printsiibid

Volta Cup (A tase) ja Volta Cup (B-tase) turniiridele registreerimist ei reglementeerita, kuid soovituslik on Volta Cupile A-tase registreeruda meistrivõistlusi A tasemel ja Volta Cup B-tase meistrivõistlusi B tasemel mängivatel võistkondadel.

Eelnevalt kirjeldatud printsiipidest tulenevate võimalike vaidluste puhul on lõplik otsustamisõigus korraldajal!

III Vanemate mängijate kasutamine ja lapsevanemate turniiri erireeglid

Vanuseklassides U13 – U10 (2009 – 2012) võib osaleda ühes võistkonnas maksimaalselt kuni 2 vanemat mängijat, kes on sündinud hiljem kui eelneva aasta 1. augustil.

Vanuseklassides U9 ja U8 (2013 ja 2014) ei ole lubatud kasutada vanemaid mängijaid!

EJL eriloaga ENMV-l osalevad vanemad mängijad ei saa automaatselt õigust osaleda samas vanusegrupis Volta Cup turniiridel. Selleks tuleb võistkonna esindajal taotleda kõikide konkreetsel turniiril osalevate võistkondade ja korraldaja nõusolek.

IV Staadionid

Volta Cup turniiride mängud toimuvad Tallinna Sõle Jalgpallihallis, aadressil Sõle 40.

V Turniiride formaat

Volta Cup turniirid on jagatud alagrupiturniiriks ja play-offiks (kohamängudeks). Kui turniiril osaleb vähem kui 8 võistkonda, mängitakse turniiri formaadis.

Alagrupiturniiril jagatakse võistkonnad 3- kuni 5-liikmelistesse alagruppidesse, kus kõik võistkonnad mängivad omavahel ühe korra läbi. Alagrupis peetav mäng  annab võidu puhul tabelisse 3 punkti, viigi korral 1 punkti ning kaotuse korral 0 punkti.

Alagrupis võrdsete punktide korral määrab lõpliku paremuse:

1 – omavahelis(t)e mängu(de) punktid

2 – omavaheliste mängde väravatevahe

3 – omavahelistes mängudes löödud väravate arv

4 – üldine väravatevahe

5 – löödud väravate arv

6 – tehnilised kaotused

7 – punased kaardid

8 – penaltid (esimese eksimuseni)

Play-off süsteemis mängitakse välja kõik kohad. Osalevatele võistkondadele on turniiril garanteeritud vähemalt 5 mängu.

NB! U12 (2010) ei mängita välja kõik kohad ehk garanteeritud vähemalt ainult 3 mängu.

Iga vanuseklassi turniiri formaat ja ajakava tehakse teatavaks esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 3 päeva enne turniiri algust.

Objektiivsetel, temast mittesõltuvatel (nt viimase hetke loobuja vmt), põhjustel on korraldajal õigus muuta turniiri formaati ja teha muudatusi ajakavades!

VI Mängujärgsed penaltid

Kohamängudele, mis lõppevad viigilise tulemusega, järgnevad mänguaja lõppedes kohe penaltid (lisaaega ei rakendata). Kõikides vanuseklassides lüüakse penalteid esimese eksimuseni.

VII Protest

Protest on suunatud mängutulemuse kehtivuse vastu. Protest põhineb mõne mängija osalemise õigustatusel, reeglite olulisel rikkumisel kohtuniku poolt või mõnel muul vahejuhtumil, mis mängutulemust mõjutas. Protesti peab esitama kirjalikult meeskonna esindaja (isik, kes on määratud registreerimislehel võistkonna esindajaks, reeglina treener) poolt, mitte hiljem, kui 30 minutit peale protestitava mängu lõppu. Üldine protest kogu vastasmeeskonna vastu ei ole aktsepteeritud. Protesti esitamine kollase või punase kaardi näitamise vastu või pärast kahe kaardi näitamist mänguväljakult eemaldamise vastu on lubatud ainult juhul, kui kohtunik eksis vastava mängija isiku suhtes. Protesti menetlemise tasu on 75 EUR. Summa tagastatakse täies ulatuses, kui protest rahuldatakse.

VIII Žürii

Võimalikud erimeelsused ja protestid lahendab 2-liikmeline žürii, mis koosneb peakorraldajast või tema esindajast ning konkreetse mängu kohtunikust.

Žürii lõplik otsus edasikaebamisele ei kuulu.

IX Kohtunikud

Kõik kohtunikud on tunnustatud Eesti Jalgpalli Liidu poolt ja/või turniiri peakorraldaja poolt.

X Mängu alustamisega seonduv

Võistkonnad on kohustatud olema mängu toimumise kohas (väljakul või selle kõrval) hiljemalt turniiri ajakavas sätestatud ajaks. Kui 5 minutit peale ametliku mänguaja algust ei ole väljakul vähemalt:

6 mängijat vanusegruppides U13 ja U12 (2009 ja 2010)

5 mängijat vanusegruppides U11 ja U10 (2011 ja 2012)

4 mängijat vanusegruppides U9 ja U8 (2013 ja 2014)

kantakse reeglit rikkunud võistkonnale turniiritabelisse tehniline kaotus.

Samasugust värvi võistlusvormide puhul vahetab särgid teisena märgitud võistkond või kasutab veste. Vestid tagatakse turniiri korraldaja poolt.

XI Auhinnad

I, II ja III koha saavutanud võistkondi autasustatakse karikate ja medalitega.

XII Meditsiin/arstiabi

Võistkondadel on kohustus ise tagada tekkivate mängutraumade olukordade lahendamine.

Korraldajad ei võta vastutust tekkivate vigastuste eest, kuid võimalusel abistavad meditsiiniliste oskustega.

XIII Hoiatused ja eemaldamised

Mängu teenindaval kohtunikul on õigus nõuda diskvalifitseeritud mängijale karmimat karistust. Kohtunik peab esitama vastava kirjaliku avalduse turniiri peakorraldajale või tema esindajale, kes teeb lõpliku otsuse, mis ei kuulu edasikaebamisele. Otsusest antakse teada võistkonna esindajale, kes on märgitud registreerimislehel antud lahtrisse.

XIV Ausa mängu tunnustamine

Ausa mängu tunnustamiseks soovitatakse mängijatel ülesrivistuse järel, enne mängu algust ning pärast mängu lõpuvilet kätelda vastasmängijate ja kohtunikuga.

XV Mängupallid

Kõik turniirimängudes kasutatavad pallid märget ’’FIFA APPROVED’’ või ’’FIFA INSPECTED’’.

XVI Kinnitus, osalemise garantii, leppetrahv

Registreerides võistkonna ühele või enamale turniirile kinnitab registreeruja, et ta on tutvunud ja aru saanud kõikidest turniiri korraldaja poolt kehtestatud reeglitest ning tagab kõikide tema poolt registreeritud võistkondade osalemise.

Kui registreerunud võistkond loobub turniiril osalemisest on korraldajal õigus nõuda leppetrahvi:

summas, mis on võrdene 50% -ga turniiri osalustasust, juhul kui loobumisest teavitati vähem kui 14 päeva enne turniiri algust

summas, mis on võrnde turniiri osalustasuga, juhul kui loobumisest teavitati vähem kui 7 päeva enne turniiri algust

XVII Mängijate registreerimine

Turniirile saabudes peab võiskonna esindajal olema täidetud registreerimisleht, mille ta on kohustatud esitama turniiri korraldaja nõudmisel. Registreerimislehte saab esitada ka enne turniiri algust e-posti teel aadressile info@jkvolta.ee. Turniiril ei tohi osaleda mängijaid, keda pole registreerimislehel üles antud. Registreerimislehe vormi esitab korraldaja võistkonna esindajale hiljemalt 3 päeva enne turniiri algust.

Korraldajal on õigus nõuda registreeritud mängija isiksut tõendavat dokumenti ning mitte lubada osalema võiskonda, kes ei ole täitnud korrektselt eelnevaid nõudmisi.

XVIII Ettenägematu eriolukord

Volta CUP korraldajatel on õigus teha mängukohtades ja –aegades muudatusi kui eriolukorrast tulenevalt peetakse seda vajalikuks. Kui EV valitsuse poolt kehtestatud eriolukorraga seonduvad regulatsioonid otseselt, või nimetatud regulatsioonidega seoses olevad muud asjaolud, ei võimalda turniiride läbiviimist, on korraldajatel õigus turniirid ära jätta.

Turniiri korraldajad ei vastuta võimalike varguste eest!

Turniiri maksumus  U9 ja U8 (2013 ja 2014) 100€/ grupp
U13 – U10 (2009 – 2012) 120€/grupp